Jak to określiliśmy w dniu premiery – Path of Exile: Payday. Dodatek bogaty w historie, dialogi i różnorodność ekskluzywnych nagród, które zdobywa się poprzez skoki na silnie strzeżone skarbce, laboratoria czy biblioteki.

Spis treści:
1. Monety, Rogue Harbor
2. Kontrakty na skoki
3. Zespół i jego ekwipunek
4. Blueprinty i trinkety
5. Repliki, orby, eksperymentalne podstawki

1. Monety, Rogue Harbour

Rogue Marker to moneta, której tajna organizacja, nazywająca się Pierścieniem, używa do pieczętowania kontraktów.

Znaleźć je można praktycznie wszędzie, bo spadają jako loot z regularnych wrogów, z bossów oraz z rzadko spotykanych Schowków Przemytnika.

Trzymanie monety i wypowiedzenie w myślach hasła „w Pierścieniu, który nas łączy, nikomu krzywdy nie wyrządzę” sprawia, że członek tej tajemniczej organizacji otworzy przed graczem portal do ich siedziby – Przystani.

Jest to rezultat kliknięcia na Rogue Marker prawym przyciskiem myszy.

2. Kontrakty

Kontrakty, tak samo jak monety, można znaleźć u pokonanych regularnych przeciwników i bossów, w Schowkach Przemytnika, a także jako nagrodę ukończenia poziomu w Delve. Można je również kupić u Whakano w Przystani. Są to przedmioty umożliwiające skoki.

Kontrakty mogą być normalne, magiczne, rzadkie. Mody zwiększają poziom trudności przy jednoczesnym zwiększeniu liczby możliwych do zdobycia przedmiotów lub zmiejszają koszt uruchomienia skoku. Mogą też być unikalne, rządzą się wtedy własnymi zasadami, o czym później.

Kontrakty przyjmuje Adiyah. Otwiera się następujące okno dialogowe:

Na górze okna kontraktu podany mamy poziom lokalizacji oraz wartość (w markerach) celu skoku.

Poniżej wybieramy Rogue, który spełnia wymagany poziom potrzebnej specjalizacji – jego koszt zależy od zaawansowania w tej specjalizacji oraz od tego, czy nosi przedmioty zmniejszające koszt zatrudnienia.

Jeszcze niżej podane mamy dodatkowe koszty, podróży stawiany nam przez Adiyę oraz działkę dla Pierścienia – te koszty również można zmiejszyć odpowiednim ekwipunkiem noszonym przez wybranego Rogue – o tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Celem skoku jest zdobycie przedmiotu znajdującego się w skarbcu na samym końcu, tak, by wróg się nie zorientował i nie zamknął nam do niego dostępu. W tym pomaga nam wskaźnik alarmu obecny przez cały skok:

W miarę otwierania wszechobecnych małych skrzynek, poziom alarmu się odrobinę podnosi. W miarę otwierania skrzyń w bocznych pomieszczeniach nagród, alarm podnosi się znacznie.

Warto wiedzieć, że najechanie kursorem na skrzynkę pokazuje o ile podniesie się poziom alarmu i czy sięgnie on maksimum:

Po wypełnieniu wskaźnika nastąpi odliczanie do lockdownu.

W lockdownie nie można już otwierać skrzyń i zewsząd na gracza nacierają wrogowie. Sam lockdown trwa już do samego końca, a gracz nie jest ograniczony limitem czasowym przed ucieczką. Śmierć na tym etapie oznacza upuszczenie każdego zdobytego przedmiotu na skoku (oznaczone są kłódeczką i napisem contraband) oraz brakiem możliwości powrotu.

Po otwarciu gabloty z głównym celem skoku, alarm od razu podnosi się do 100%. Jeśli gracz poniesie śmierć przed lockdownem, to może wrócić na skok.

Opłacalną strategią jest otwarcie jak najwięcej skrzyń nawet pomimo włączenia licznika – w tym czasie wciąż można zdobywać nagrody, a często starcza on na dotarcie jeszcze do końcowej gabloty. W przypadku party ważna jest komunikacja.

3. Zespół i jego ekwipunek

Przystań jest domem dla wielu wygnańców, których gracz może zatrudnić do realizacji specjalnych zadań w napadach w dziedzinach na przykład inżynierii czy kontr-taumaturgii.

Pierwsi obecni w Przystani, których można zatrudnić, to Karst – włamywacz, Isla – wynalazczyni oraz Tibbs – gigant. Na pierwszy kontrakt z danym członkiem zaproszony będzie nowey rekrut. Kolejnych członków odblokowuje się poprzez wykonywanie kontraktów z coraz to świeższymi specjalistami.

Kolejność odblokowywania zespołu:

Tibbs zaprosi Tullinę, natomiast Tullina zaprosi Nenet.
Karst zaprosi Hucka, Huck zaprosi Nilesa, ten Vinderiego, a ten Giannę.

Każdy Rogue posiada inny zestaw specjalizacji, które mogą szkolić każdy do innego poziomu. Są one konieczne do otwierania przejść. Cechują ich też różne zdolności pasywne.

Poniżej o każdym członku:

Imię
Zdolność pasywna
Specjalność
Walka

Karst
Znacznie zmniejszone podnoszenie alarmu
Lockpicking (5)
Perception (3)
Agility (2)
Atak zasięgowy

Tibbs
Otwiera jedną skrzynkę podczas lockdownu
Brute Force (5)
Demolition (4)
Atak wręcz

Isla
Znacznie zwiększa czas przed lockdownem
Engineering (5)
Trap Disarmament (4)
Spell

Tullina
Szansa otrzymania dodatkowego przedmiotu wartego markery w bocznym pokoju nagród;
Zmniejszone podnoszenie alarmu
Agility (5)
Lockpicking (3)
Trap Disarmament (2)
Atak wręcz

Huck
Silne buffy dla sojuszników
Engineering (3)
Demolition (3)
Brute Force (3)
Lockpicking (3)
Atak wręcz

Niles
Otwiera jedną skrzynkę podczas lockdownu;
Odkrywa odsłonięcie blueprintu po skoku
Drobna zniżka na odsłanianie blueprintów
Counter-Thaumaturgy (5)
Deception (4)
Spell

Nenet
Pokazuje pobliskie patrole i mini-bossy na minimapie;
Zmniejszone podnoszenie alarmu
Perception (5)
Counter-Thaumaturgy (4)
Atak zasięgowy

Vinderi
Szansa na zduplikowanie zawartości skrzynek z nagrodami;
Zwiększone podnoszenie alarmu
Demolition (5)
Trap Disarmament (5)
Engineering (2)
Atak wręcz

Gianna
Odkrywa odsłonięcie blueprintu po skoku;
Znaczna zniżka na odsłanianie blueprintów
Deception (5)
Counter-Thaumaturgy (3)
Perception (2)
SpellPonadto, to, jaka specjalizacja jest wymagana do skoku, wpłynie też na treść znajdujących się tam nagród.

Specjalizacja
Symbol
Nagrody
Rogue
Lockpicking
Karst, Huck, Tullina
Brute Force
Tibbs, Huck
Perception
Nenet, Karst, Gianna
Demolition

Vinderi, Tibbs, Huck
Counter-Thaumaturgy
Niles, Nenet, Gianna
Trap Disarmament
Vinderi, Isla, Tullina
Agility
Tullina, Karst
Deception
Gianna, Niles
Engineering
Isla, Huck, Vinderi


Każdy Rogue może nosić do czterech przedmiotów, które wpływają na jego zdolność do walki, mogą dawać buffy graczom, wpływają na zdobywane przez gracza nagrody, zmieniają koszt kontraktów itd. Ciekawsze i naprawdę warte uwagi mody przedmiotów zaznaczyłem.

Lewy przedmiot – broń. Możliwe mody to m.in.:
– dodatkowe obrażenia dla Rogue i gracza
– Rogue nosi aurę
– więcej doświadczenia specjalizacji po skokach
– regeneracja życia lub many gracza i jego sług

Prawy przedmiot – płaszcz. Możliwe mody to m.in.:
– zmniejszenie ogólnie podnoszonego alarmu
– mniejsze podnoszenie alarmu po otwarciu skrzynek
– buffy dla gracza, jeśli nie nastąpił lockdown
– zwiększenie poziomu Rogue’a

Górny przedmiot – brosza. Możliwe mody to m.in.:
– szansa na zduplikowanie konkretnej nagrody
większa liczba przedmiotów znajdowanych na skokach
– większa rzadkość przedmiotów znajdowanych na skokach
większa wartość celu skoku

Dolny przedmiot – specjalistyczny. Wymaga konkretnej specjalizacji Rogue’a. Możliwe mody to m.in.:
– mniejszy koszt zatrudnienia w danej specjalizacji
– szybsze wykonywanie zadania specjalnego w danej dziedzinie
szansa na nie wygenerowanie alarmu po otwarciu skrzyni za pomocą danej specjalizacji

Każdy przedmiot może otrzymać poniższe mody:
– szybsze wykonywanie zadania specjalnego
– mniejszy koszt zatrudnienia
– mniejszy koszt podróży
– % dłuższy czas przed lockdownem
– dodatkowe sekundy przed lockdownem
– % zwiększone zadawane obrażenia4. Blueprinty i trinkety

Schematy (blueprinty) to rzadziej upuszczane przez wrogów kontrakty, które umożliwiają zorganizowanie tzw. Grand Heistu (wielkiego skoku). Te oferują szereg nowych ekskluzywnych nagród:
kamienie umiejętności z alternatywnym quality
– repliki i nowe eksperymentalne podstawy do craftowania
– bronie i pancerze z enchantami
– trinkety i orby
Tylko jeden rodzaj spośród powyższych nagród jest obecny na jednym Grand Heiście. Nagrody opisane są w następnej sekcji.

Jeden schemat zawiera od 2 do 4 skrzydeł – każde z nich jest długie jak regularny skok ze zwykłego kontraktu, a kończy się nie jedną, ale pięcioma gablotami. Spośród pięciu gablot, można otworzyć tylko jedną. Skutkuje to natychmiastowym zamknięciem pozostałych czterech. Oczywiście widać, co się dostaje. Jeśli gracze są zorganizowani w party, to nie zmieni liczby otrzymywanych nagród – wciąż z jednej gabloty dostaną jeden przedmiot.

Na samej górze opisu przedmiotu schematu można przeczytać jakiego typu nagrody on dotyczy, jaki będzie poziom trudności oraz ile oferuje skrzydeł:

Schematy, tak samo jak kontrakty, mogą być normalne, magiczne, rzadkie, przez co można manipulować ilością otrzymywanych nagród oraz wynikającymi z modów utrudnieniami.

Rozszerzony opis przedmiotu daje nam też na rzut oka określić jakich możemy spodziewać się nagród:

Podana przy rodzaju nagrody liczba określa dostępne pokoje z nagrodami bocznymi i jak wiele z nich już odsłonięto. Chcąc odsłonić kolejne, zanosimy schemat do Whakano lub oferujących rabaty na usługi informacyjne Nilesa lub Giannę.

Odsłonięcie skrzydeł i pokojów kosztuje markery, które warto mnożyć poprzez wykonywanie regularnych skoków. Ukończony skok z kontraktu o poziomie 69 lub wyższym gwarantuje też dodatkowe odsłonięcie u Whakano. Jeśli na skoku był Niles lub Gianna, to i oni odkryją odsłonięcia.

Można również wylosować na ekwipunku zespołu taki mod, który daje szansę na otrzymanie dodatkowego bonusowego odsłonięcia u Whakano po ukończeniu regularnego kontraktu.

Błyskotki złodziei (thieves’ trinkety) to ekskluzywne dla Heist akcesoria, które znaleźć można w gablotach na Grand Heiście z trinketami i orbami. Są one zawsze corrupted, zatem nie da się zmieniać ich właściwości.

By móc założyć thief’s trinket, należy wpierw odblokować slot w ekwpiunku. Na swoim pierwszym Grand Heiście z trinketami i orbami, między gablotami na samym końcu, znajdziesz rzeźbę „The Catch” zaznaczoną też na minimapie.

Po jej dotknięciu, automatycznie otworzy się ekwpiunek podręczny i odblokuje się slot po lewej od flaszek.

Trinkety wpływają głównie na nagrody, które otrzymujemy na skokach poprzez dodanie:
– szansy na wylosowanie dodatkowej nagrody z dużej skrzyni
– szansy na ulepszenie orba na lepszy
– większego procentu lootu na skokach

Mogą też zwiększać liczbę otrzymywanych Rogue Markerów z pokonanych przeciwników, czy otwieranych Skrytek Przemytnika (smuggler’s cache).

Przykładowy Thief’s Trinket.5. Repliki, orby, eksperymenty

Repliki to nieudane próby odtworzenia przedmiotów unikalnych, które, chociaż mają zbliżone działanie do oryginału, to jednak przynoszą inny efekt. Z założenia charakter przedmiotów jest taki sam, ale jakaś statystyka zawsze będzie inna.

Przykładowo, Kaom’s Heart i Voideye:

Lista jest bardzo długa.

Orby ekskluzywne dla Heist można uzyskać ze skoków na Grand Heisty z enchantami lub z alternatywnymi kamieniami.

Tailoring orb – dodaje enchantment na pancerz. Jeśli pancerz jest już enchantowany, może zmienić enchantment. Jeśli wylosowany bonus wpływa na gniazda pancerzu, może zmienić też gniazda (np. gwarantowany 6-link na przedmiocie bez linków, itd.)

Tempering orb – działa tak samo, jak Tailoring Orb, z tym że aplikuje się go na bronie, a nie na pancerze.

Prime Regrading Lens – soczewka zmieniająca właściwość quality kamienia umiejętności na losową, ale inna.

Secondary Regrading Lens – soczewka zmieniająca właściwość quality kamienia wspierającego na losową, ale inną.


Eksperymentalne bronie i akcesoria to nowe ekskluzywne dla Heistu bazowe typy przedmiotów, które oferują nowe ciekawe implicity.

Exhausting / Subsuming / Transfer-attuned
Spirit Shield

Wróg, którego obrażenia zostały zablokowane tarczą, otrzymuje status Sap.


Exothermic / Magmatic / Heat-attuned
Tower Shield

Wróg, którego obrażenia zostały zablokowane tarczą, otrzymuje status Scorch.


Endothermic / Polar / Cold-attuned
Buckler

Wróg, którego obrażenia zostały zablokowane tarczą, otrzymuje status Brittle.


Astrolabe Amulet

Posiada influence Shapera i Eldera i wszystkich Conquerorów.
Nie można zmienić implicit modów.


Simplex Amulet

-1 prefix mod, -1 suffix mod
Nie można zmienić implicit modów.
25% zwiększone efekty modów.


Reszta soon tm, to jest jakieś 15 brakujących podstawek.

Kamienie o alternatywnej jakości – temat jest prosty, acz rozległy, bowiem każdy istniejący w grze kamień ma dodatkowe dwie lub trzy wariacje z innym efektem od quality. Link do pełnej listy poniżej:
https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/2936122