Niniejszy poradnik w całości poświęcony jest tematowi Świątyni Atzoatl – zagubionej starożytnej świątyni Vaal, którą zwiedzamy cofając się w czasie w ramach dodatku „Incursion”.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Alva i cofanie się w czasie
3. Walka z bossem, fiolki
4. Pomieszczenia Świątyni i ich nagrody

1. Wstęp

Zaczynając od aktu VII, w trakcie swoich przygód we Wraeclaście oraz w mapach Atlasu, nie raz i nie dwa spotkasz Alvę Valai. Jest ona prapotomkinią starożytnych Vaal. Dzięki temu, za pomocą zapomnianych technik krwi, może ona aktywować portal w przeszłość.

Podczas krótkiego najazdu na przeszłość, gracz ma okazję zadecydować o dalszym losie świątyni. Kiedy ukończy się 12 takich najazdów, wraz z Alvą można zlokalizować współczesną Atzoatl i zrabować skryte w niej skarby.

2. Alva i inkursje

Spotkanie Alvy trudno pominąć – nie tylko jest zaznaczone na mapie, ale też ona sama woła do gracza, że przybył w sam czas. Odkrywczynię znajduje się zawsze przy tajemniczym piedestale, który sam nie wie czy „jest teraz”, czy „był kiedyś”:


Zanim poprosimy ją o otwarcie tunelu czasoprzestrzennego, należy wpierw sprawdzić jak, zależnie od naszych poczynań, wpłyniemy na jej układ, oraz na napadane pomieszczenie:

Główną część okna zajmuje dotychczasowo osiągnięty stan Atzoatl:
– konkretne pomieszczenia i ich lokalizacje
– połączenia między nimi
– poziom każdego z nich

Jeśli dany pokój ma poziom od I do III, to rezyduje w nim obecnie Architekt. Wejście oraz Apex są zawsze bezpoziomowe i nigdy nie występują podczas napadu na przeszłość. Można je zwiedzić tylko w teraźniejszości, kiedy lokalizacja Świątyni jest nam znana. W Apeksie następuje walka z bossem i zawsze warto udrożnić sobie do niego dostęp.

Podczas napadu na przeszłość, działać możemy tylko w zaznaczonym złotą ramą pokoju.

Podczas eksploracji w teraźniejszości, zwiedzać można każde pomieszczenie, jakie zostało odblokowane podczas napadu. Pokoje, które nie będą dostępne w finalnym najeździe są przyciemnione w powyższym podglądzie.

Na samym dole okna informowani jesteśmy o pozostałej liczbie napadów przed odkryciem lokalizacji współczesnej Atzoatl.

W prawym górnym rogu okna widać „przybliżenie” na pomieszczenie obecnie przez nas najeżdżane:

W aktywnym pomieszczeniu zawsze znajduje się para Architektów. Jeden z nich to rezydent, a drugi to gość. Jeśli pokona się rezydenta, to gość przejmie pomieszczenie i zmieni ono charakter. Jeśli pokona się gościa, to rezydent zostanie i poziom jego pokoju wzrośnie (a wraz z nim nagrody!).

W powyższym przykładzie, warsztat można ulepszyć z I poziomu na II poziom (Engineering Department) jeśli podczas napadu pokona się Architekta Zantipi po prawej stronie. Jeśli natomiast pokona się Architekta Jiquani po lewej stronie, to pomieszczenie zostanie podmienione na inne (tu: Strongbox Chamber).

Łatwo rozpoznać sobie to po ikonkach:
– ulepszenie obecnego pokoju
– zamiana pokoju na inny

Maksymalny poziom pomieszczenia to III. Często pokój gwarantuje wówczas dodatkowy bonus.

Po najechaniu kursorem na ikonę Architekta, można dowiedzieć się, co znajdziemy w rezydowanym przez niego pomieszczeniu:


Czerwone i zielone ikony na ścianach symbolizują zamknięte i otwarte połączenia między bieżącą a sąsiadującymi sekcjami świątyni.

Podczas najazdu można je odblokować, jeśli podniesiemy kamień, który dropi tylko w trakcie najazdu.

Używa się go na czerwonych bramach, które znajdujemy w przeszłości. Ich położenie jest zgodne z układem z podglądu. Po aktywacji, wrota staną się zielone.


Jeśli jakieś przejście jest jeszcze nieotwarte, drop Stone of Passage jest gwarantowany.

W przypadku pomieszczeń z kilkoma nieotwartymi drzwiami, Kamieni może (ale nie musi!) pojawić się więcej niż jeden.

Napady na przeszłość są limitowane czasowo (10 sekund), ale czas można przedłużyć poprzez zabijanie wrogów.

Cały loot zdobyty w przeszłości nie dropnie podczas najazdu, lecz dopiero gdy skończy się czas lub wszyscy gracze wrócą.

3. Walka z bossem; fiolki

Kiedy oblokuje się dostęp do The Apex, podczas wizyty w teraźniejszości będzie można odbyć walkę z Omnitectem.

Jest to boss zwieńczający dodatek Incursion. Gwarantowana jest nagroda w postaci jednego z pięciu ekskluzywnych przedmiotów unikalnych, których nie da się zdobyć nigdzie indziej.

Boss ma szansę na zrzucenie też fiolki – tę można oferować z jednym z Incursionowych unikalnych na ołtarzu znajdującym się w Apex of Ascension. Przedmiot ten ulegnie wtedy ulepszeniu albo zmianie.

4. Pokoje i ich nagrody

Niektóre pomieszczenia nie mają poziomu – nie rezyduje w nich wówczas żaden Architekt. Taki pokój nie oferuje też żadnych nagród.

W takim przypadku ta ikona wystąpi razy dwa:
– zamiana pokoju na inny

Wszystkie inne pokoje albo zawierają nagrody albo wpływają na całokształt Świątyni, na przykład zwiększając zdrowie wszystkich przeciwników.

Poniżej pełna lista pomieszczeń:

Corruption Chamber
Catalyst of Corruption
Locus of Corruption
-6% max ele res-8% max ele res-10% max ele res
Altar of Corruption

Altar of Corruption nieprzewidywalnie corruptuje przedmiot, może np. dodać aż dwa corrupted implicit mody
Gemcutter’s Workshop
Department of Thaumaturgy

Doryani’s Institute
Niewiele gemówTrochę więcej gemówDużo gemów
Lapidary Lens

Lapidary Lens podwójnie corruptuje gem (dając szansę na poziom 21 i 23% quality, albo na Vaal gem level 21, ale podwója korupcja może też zmniejszyć i poziom i quality)
Royal Meeting Room

Hall of Lords

Throne of Atziri
potwory atakują i castują szybciej o 10%potwory atakują i castują szybciej o 15%potwory atakują i castują szybciej o 20%
Atziri, Królowa Vaal
Explosives Room

Demolition Lab

Shrine of Unmaking
1 beczka z prochem2 beczki z prochem3 beczki z prochem

Beczki można detonować przy przejściach nieotwartych podczas najazdów oraz na zakutych w kamień skrzynkach
Vault

Treasury

Wealth of the Vaal
Trochę orbówDużo orbówBardzo dużo orbów
Sacrificial Chamber

Hall of Offerings

Apex of Ascension
OłtarzOłtarzOłtarz

W pierwszym pokoju poświęcamy unikalny przedmiot na losowy, w drugim na losowy ale z tej samej klasy, a w trzecim możemy poświęcić unikalny Incursionowy razem z fiolką. W każdym pokoju architekt gwarantuje unique drop.

Reszta strony w budowie 🙁